Dokument från Bergshamra bygdegårdsförenings verksamhet.

Föreningsdokument
Protokoll årsmöte 18 feb 2018

Verksamhetsplan för 2018

Protokoll årsmöte 26 feb 2017

Protokoll årsmöte 14 feb 2016

Verksamhetsplan för 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Protokoll årsmöte 15 feb 2015

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Utfall och budget 2014-2015

Protokoll årsmöte 2014

Protokoll årsmöte 2013
Verksamhetsberättelse 2013


Protokoll årsmöte 2012
Stadgar (förslag till ändring behandlat vid årsmötet 2012, ska fastställas vid kommande föreningsmöte)


Verksamhetsberättelse 2011


Verksamhetsberättelse 2008

Dokumentation/bruksanvisningar

Bord och stolar - möblering stora salen

Ljudanläggning - bruksanvisning

Ljud och bild i bygdegården - funktionsskiss

Projektor-/datoranslutning - funktionsskiss